Samenwerkingsverbanden

Om mensen met een handicap een groter aanbod aan vrijetijdsmogelijkheden te bieden, werken wij samen met reguliere verenigingen bij het openstellen van hun werking voor mensen met een handicap. Dit kan op verschillende manieren: een nieuwe groep oprichten binnen de bestaande vereniging mensen met een handicap opnemen in de bestaande vereniging Daarnaast ondersteunen wij ook specifieke verenigingen bij hun werking. Hieronder vind je een overzicht van verschillende samenwerkingen uit het verleden of die nog steeds lopende zijn.

 • Academie De Groene Varen

Ondersteuning bij het zoeken van subsidies en vrijwilligers

 • Jong KVG Kempen

Ondersteuning inrichting fuif

Inrichting cursus computer voor mensen met een mentale handicap

Via de werkgroep informatie was het de bedoeling om informatie rond handicap en sport te verzamelen.

 • Sportdiensten Noorderkempen

Oprichten van sportclubs in de Noorderkempen voor mensen met een handicap

 • Bowlingclub Turnhout

Oprichten van een bowlingclub voor mensen met een handicap

Aanbieden logo "Kris de Inctvis" voor de toegankelijke grabbelpas activiteiten

Nav "Samen Grenzen verleggen": inrichten beurs en op zoek gaan naar inclusieve vrijetijdsmomenten met plaatselijke verenigingen
Doorlichten van de werkingen naar meer zelfstandigheid

Bekendmaking vormingsinstelling en ondersteuning bij de aanmaak van brochures

Aanbieden initiatiedag voor mensen met een handicap en reguliere sportverenigingen
aanmaak brochure "sporten in de Noorderkempen"
2010 project: sporten na het werk voor mensen met een licht mentale handicap

Vrije vogels: aanbieden van toegankelijke activiteiten binnen het bestaande aanbod met logo Aanbieden van vorming rond inclusief werken

 • vzw De Stroming

Aanbieden van een computercursus voor werkende mensen met een handicap

 • Trefcentrum Retie

Aanbieden van 3 creadagen voor kinderen met een handicap in de Paasvakantie

 • vzw Ik tel mee

Netwerkvorming voor ouders met een kind met autisme en logistieke ondersteuning

Aanbieden van toegankelijke activiteiten en vanaf 2007 toegankelijke en gezinsvriendelijke fietstochten
Ook regio zuid biedt inctvisroutes aan.

 • Judo Veteranen Herenthout (Mori No Otoko)

Oprichten van een g-werking, inrichten van tornooi

- KV Turnhout: oprichten van g-voetbal
- G-judo Oud-Turnhout: oprichten van g-judo

Aanbieden van inclusieve activiteiten voor mensen met een licht mentale handicap

uitwerken van een aanbod voor deelnemers vanaf 16 jaar met een handicap

Festivalaanbod

 • Zwembad Ravels

Maandelijks aanbod vrij zwemmen onder begeleiding

Inrichten van g-dans voor mensen met een mentale handicap

Uitwerken beleid, stimulansen geven en acties opzetten rond inclusief jeugdwerk ofwel het gewone jeugdwerk zo veel mogelijk stimuleren en handvaten geven om hun werking open te stellen voor Alle kinderen en jongeren.

Oprichten van een g-werking

Oprichten van "ik zen kokyu" of lichaamsonderhoud: werking rond beweging en ademhaling

 • project Fuifbus

aanbieden van fuiven op verschillende plaatsen in Antwerpen voor mensen met een handicap in samenwerking met OBM

Cursus expressie en theatertechnieken

aanbieden van voorstellingen binnen het bestaande aanbod die samen met een assistent kunnen bezocht worden

G-werking oprichten

 • KVG Het Gezelschap

aanbieden van ondersteuning bij de organisatie van activiteiten

 • Dansliga Arendonk

oprichten van een g-werking voor lagere schoolkinderen met autisme en mensen met een verstandelijke handicap

 • Samenwerking met Sportpromotor Noorderkempen, CASPA en Sportdienst Turnhout

inrichten van G-sportbeurs + voetbaltornooi

inrichten initiatie g-basket

onderzoek voor jeugdwerkbeleidsplan

inrichten cursus nordic walking

Bekendmaken van een g-werking en ondersteuning bij subsidie aanvraag.

ondersteuning uitbouw turnkring voor kinderen en jongeren met autisme

ondersteuning bij inrichting initiatie rolstoeldans

Maandelijks fuif op de 3de vrijdag van de maand voor feestgangers vanaf 16 jaar met een handicap (stille ruimte voorzien)
Vanaf 2010 is er een samenwerking met discobar Deluxe vof en is de samenwerking met VVA stopgezet.

ondersteuning bij uitbouw van een g-werking voor lagere school kinderen met een licht tot matige mentale handicap

ondersteunen bij het inrichten van een initiatie g-tennis en voorzien van een cursus WAT IS HANDICAP?

ondersteunen bij uitbouw van een g-werking voor kinderen en jongeren met handicap

ondersteunen bij uitbouw van een g-werking voor lagere school kinderen met handicap

ondersteunen bij uitbouw van een g-werking

 • Boccia KVG Meerhout

ondersteunen bij uitbouw van een g-werking

 • TOinC of Turnhoutse Opleiding in Creativiteit

kunstzinnige vorming voor volwassenen met een matig mentale handicap

komen tot een g-basketbalclub in Arendonk

ondersteuning bij de bekendmaking van de nieuwe g-tennisclub
Beerse

komen tot inclusieve kinderopvang in de vakantieperiode

wekelijks uurtje muziekbeleving met slaginstrumenten voor jongvolwassenen met een mentale handicap

 • G12Noord

organisatie van sportactiviteiten in de paas, zomer en herfstvakantie

organisatie van g-zwemlessen voor zowel mensen met een mentale en/of fysieke handicap, ass.

 • KVG Bowlingclub De Kegel

oprichten van een maandelijkse bowlingclub voor 16 plussers met een licht tot matig mentale handicap en of ass
Rijkevorsel.

aanbieden van voorstellingen binnen het bestaande aanbod die samen met een assistent kunnen bezocht worden

 • Vakantiesaloon

jaarlijkse beurs (Turnhout of Geel) met een organisatoren met een vakantie aanbod
ism het ROG

g-tennislessen voor jongeren vanaf 9 jaar te Rijkevorsel

therapie-, leer-, speel- en zorgboerderij

uitwerken van een kookcursus voor volwassenen met een mentale handicap en/of Ass