De Vrijetijdskrant is een krantje waarin niet alleen eigen activiteiten staan, maar ook de activiteiten van onze samenwerkingsverbanden.  Het boekje komt om de 3 maanden uit.  De leden krijgen dit op papier aangeboden en voor niet-leden op mail.

Maandelijks voorzien wij een nieuwsbrief met de eigen activiteiten.  Deze kan je aanvragen via steunpuntvrijetijd@kando.be.